• Ngô Thị Quế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972336440
  • Email:
   ngothique96@gmail.com
 • Ngô Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984230115
  • Email:
   haigiang78@gmail.com
 • Hoàng Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0966982901
  • Email:
   thanhloan.1990bg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0364646023
  • Email:
   nguyenlien88bn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0944410081
  • Email:
   nguyenthithuy310@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972138169
  • Email:
   nguyetnt20062011@gmail.com
 • Lương Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0393292397
  • Email:
   ngochancongaitoi@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0336394833
  • Email:
   nguyenthithanhloanc2nddbn@bacninh.edu.vn
 • Đỗ Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0333219822
  • Email:
   dohakb77@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lan Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986253613
  • Email:
   nguyenthilanthanhc2kbbn@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thanh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985358973
  • Email:
   thanhhoac2kb@gmail.com
 • Đỗ Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0392305160
  • Email:
   dothoa1970@gmail.com
Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 4
Tháng 09 : 148
Tháng trước : 495
Năm 2020 : 10.294
Năm trước : 7.956
Tổng số : 18.250