• Đinh Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   dinh.mai.k41@gmail.com
 • Trần Thị Mai Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0383669918
  • Email:
   tranloan.hcbn@gmail.com
 • Bùi Thị Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972682107
  • Email:
   buithiuyenspnv@gmail.com
 • Lê Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0347684345
  • Email:
   lecuc1982@gmail.com
 • Ngô Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916016565
  • Email:
   ngohangthcskinhbac@gmail.com
 • Nguyễn Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973476421
  • Email:
   thucucvb55555@gmail.com
 • Vũ Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978095356
  • Email:
   vminhthcskb@gmail.com
 • Vũ Thị Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985107882
  • Email:
   vuthuy8010@gmail.com
 • Nguyễn Thị Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913488838
  • Email:
   vuongthcskb@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984221348
  • Email:
   nguyenthihac2vdbn@bacninh.edu.vn
 • Hoàng Thị Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974047509
  • Email:
   hoangthihauc2tdyp@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0969918585
  • Email:
   maibn2015@gmail.com
Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 4
Tháng 09 : 115
Tháng trước : 495
Năm 2020 : 10.261
Năm trước : 7.956
Tổng số : 18.217